Piasek jako kruszywo budowlane

Piasek jest jednym z najczęściej używanych kruszyw w budownictwie. Jeśli chodzi o jego pochodzenie jest to osadowa, luźna, utworzona w naturalny sposób skała okruchowa składająca się z obtoczonych ziaren. Sam piasek natomiast jest składnikiem głównie zapraw murarskich i betonu.

piasek

Chcąc wykorzystać piasek jako kruszywo budowlane musimy mieć świadomość tego, że powinien on spełniać wymogi jakościowe. Piasek budowlany nie powinien zawierać zbyt wiele zanieczyszczeń (ziemi, gruzu ceglanego, pyłów mineralnych) nie może również pochodzić z plaż nadmorskich – taki jest po prostu słony.

Piasek budowlany pozyskuje się ze złóż znajdujących się w ziemi lub z dna rzecznego. Ma on  grube, szorstkie i ostre ziarna, do których dobrze przywiera spoiwo. Dlatego też najczęściej  wykorzystywany jest do sporządzania zapraw murarskich..

But precisely in so doing he distanced himself from being, which was essay on helping poor people manifesting itself in the presencing of all particular beings