Naturalne kruszywa do betonu

Kruszywo przeznaczone do betonów jest materiałem kamiennym, który występuje w przyrodzie w postaci luźnych okruchów skalanych o uziarnieniu do 80 mm. kruszywobudowlaneTo taki  który może być poddany procesom uszlachetnienia polegającym na przesiewaniu, płukaniu. Ze względu na wielkość ziaren wyróżniamy następujące rodzaje:

Piasek

Stosowany  w budownictwie  to kruszywo  drobnoziarniste, tzn. o ziarnach wielkości od 0 do 4 mm.

Żwir

Jest to kruszywo grube o wielkości ziarn powyżej 5 mm w zależności od wymagań fizycznych i chemicznych. Zazwyczaj używany jest jako składnik betonów towarowych oraz jako materiał do podbudowy dróg.

Tłuczeń żwirowy

To kruszywo grube o wielkości > 5 mm pozyskane w wyniku kruszenia ziarna żwiru od ziarn przyjętych do danego celu. Głównie wykorzystywany jest do produkcji betonów jak również do nawierzchni drogowych i kolejowych.

Mieszanki wielofrakcyjne

Mieszanki wielofrakcyjne to mieszaniny kruszywa grubego i drobnego. Wśród nich wyróżniamy mieszanki piaskowo-żwirowe, w których zawartość frakcji do 5 mm nie przekracza 60% masy. Innym typem jest mieszanka tłucznia żwirowego i piasku.