Kruszywo drogowe

Kruszywa drogowe to materiały mające zastosowanie w budownictwie i remontowaniu różnego rodzaju odcinków drogowych.

kruszywo

To  ziarniste materiały różnego pochodzenia tj. naturalnego, sztucznego, organicznego czy nieorganicznego. W budownictwie drogowym stosuje się wiele mieszanek różnorodnych materiałów, które zapewniają wytrzymałość i przede wszystkim bezpieczeństwo dla każdego użytkownika danej drogi.

W budownictwie drogowym i inżynieryjnym kruszywo jest jednym z podstawowych i zarazem najważniejszych elementów konstrukcyjnych. Stanowi ono główny składnik mieszanek mineralnych, mineralno – asfaltowych, zapraw oraz betonów towarowych i drogowych.

To jaki rodzaj kruszywa, który zostanie zastosowany ma decydujące znaczenie na takie cechy elementów konstrukcyjnych jak: wytrzymałość, mrozoodporność czy szorstkość. Warto wspomnieć także o cechach estetycznych kruszyw. Bowiem dobranie kruszywa o odpowiedniej barwie do warstw ścieralnych nawierzchni drogowych może w znaczący sposób podnieść poziom bezpieczeństwa poruszających się po niej pojazdów szczególnie w warunkach nocnych..

March 1, 2016 spyhuman team 8243 spyhuman is free android spy www.spying.ninja/ apps that helps to monitor your underage child and employee