Kruszywo budowlane

Kruszywo budowlane to ziarniste materiały budowlane pochodzenia mineralnego lub organicznego o różnorodnym stopniu rozdrobnienia.

kruszywo budowlaneJest głównym składnikiem zapraw budowlanych, różnego typu betonów oraz nasypów budowlanych, materiałów budowlanych itp.

W Polsce, ze względu na łatwą dostępność (związaną z budową geologiczną) najczęściej stosowanymi kruszywami są piasek o różnym stopniu granulacji, żwir, pospółka, otoczaki, granit, wapień, natomiast rzadziej stosowanymi są dolomit, melafir, porfir i inne.

Kruszywa budowlane dzielą się według pochodzenia na:

  • kruszywa naturalne: piasek, żwir, pospółka
  • kruszywa łamane: grys, kliniec i tłuczeń oraz
  • kruszywa sztuczne: żużel i łupki spiekane

Stanowią podstawowy składnik betonu, dlatego też ich właściwości mają duży wpływ na jakość materiałów budowlanych. Ze względu na swoje pochodzenie kruszywa budowlane są trwałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych i wykazują odpowiednią wytrzymałość na ściskanie.