Czym jest kruszywo sztuczne?

Kruszywa sztuczne najczęściej znajdują swoje zastosowanie budownictwie oraz  w produkcji materiałów budowlanych. Kruszywo budowlane pozyskuje się w wyniku procesu przemysłowego który obejmuje termiczną bądź inną obróbkę, kruszywa pochodzenia mineralnego.

kruszywo-budowlane

Można wyróżnić dwa typy uziarnienia:

  • kruszywa drobne o ziarnach do 4 mm
  • kruszywa grube o ziarnach od 4 mm do 63 mm

Jak składować kruszywo sztuczne?

Cały proces magazynowania kruszywa budowlanego powinien odbywać się w dostosowanych do tego celu zbiornikach lub hałdach. Głównym warunkiem składowania jest nie dopuszczenie do zanieczyszczenia kruszyw takimi elementami jak: piasek, gruz, czy gliny).

Natomiast w sezonie zimowym konieczne aby zabezpieczyć kruszywo budowlane gliwice  przed powstawaniem brył zamrożonego kruszywa. Zaś w  temperaturach dodatnich zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi nie jest koniecznością, jednak trzeba pamiętać o tym że wilgotność kruszywa wpływać będzie na ilość dozowanej wody w zaprawach i betonach.

The work of descartes, itself an expression pay someone to do my homework with homework-writer.com of the shift in men’s outlook that had already taken place, set forth that basis in philosophical terms wn 8890.