Badanie jakości kruszywa

Kruszywo to materiał powszechnie używany we współczesnym budownictwie i drogownictwie. Od tego jakiej jakości jakości jest kruszywo zależy  w dużej mierze trwałość oraz bezpieczeństwo budynków i dróg.kruszywodrogowe Badanie jakiej jakości są kruszywa budowlane przeprowadza się bądź bezpośrednio na budowie, bądź w wyspecjalizowanych laboratoriach.

Skład kruszywa

Analiza sitowa stanowi jedno z głównych badań kruszywa który pozwala wstępnie zakwalifikować materiał do tego gdzie znajdzie przeznaczenie.

Wskaźnik kształtu

Wskaźnik kształtu kruszywa to wyróżnik geometrycznym który określa jaka wartość procentowy udział ziarn danego kruszywa o stosunku długości ziarna do jego grubości większym niż 3, tzw. ziarn nieforemnych.

Mrozoodporność

Jednym z podstawowych parametrów badania właściwości  kruszywa jest mrozoodporność. Ze względu na występowanie szczelin i szpar w ziarnach, kruszywo narażone jest na destrukcję związaną z rozszerzaniem się przymarzającej wody. Tego typu badanie przeprowadza się z użyciem wody destylowanej oraz wody z dodatkiem chlorku sodu. Badaniem objęte jest kruszywo budowlane trafiające do betonów mrozoodpornych a także kruszywa przeznaczone do mieszanek mineralno-asfaltowych.

.